Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger, efter at de er bestået embedseksamen på universitetet. Uddannelseslægen arbejder selvstændigt – men i tæt samarbejde med både tutorlæge og de øvrige læger og personale i praksis.

 20221004_150114 - ny

Fra 01-08-2022 til ca 01-03-2023 er læge Katrine Gørlitz er tilknyttet klinikken som uddannelseslæge. Tag godt imod Katrine.

 

oznorHB  Læge Rikke Bjerglund er i gang med hoveduddannelsen til specialet Almen Medicin. Rikke er aktuelt mest på forskellige sygehusafdelinger men er fortsat tilknyttet klinikken – og hun vil være i klinikken ca 1 gang om måneden de næste år.
   Fra 01-09-22 til 01-03-2023 er læge Nanna Odgaard Jeppesen atter tilbage i klinikken på fuld tid. Nanna er i den sidste del af hoveduddannelsen til specialet Almen Medicin.