Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger, efter at de er bestået embedseksamen på universitetet. Uddannelseslægen arbejder selvstændigt – men i tæt samarbejde med både tutorlæge og de øvrige læger og personale i praksis.

 IMG_20210219_090957 NYNY Fra 01-02-2021 til 01-08-2021 er læge Sofia Dieckmann atter tilknyttet klinikken som uddannelseslæge . Sofia er i gang med hoveduddannelsen til specialet Almen Medicin.
Sofia har mange års erfaring som læge fra sit hjemland – og nu også flere års erfaring i det danske sundhedssystem både i almen praksis og fra forskellige sygehusafdelinger.
 Læge Nanna Odgaard Jeppesen er i gang med hoveduddannelsen til specialet Almen Medicin. Nanna er aktuelt mest på forskellige sygehusafdelinger men er fortsat tilknyttet klinikken – og hun vil være i klinikken ca 1 gang om måneden de næste år.