Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger, efter at de er bestået embedseksamen på universitetet. Uddannelseslægen arbejder selvstændigt – men i tæt samarbejde med både tutorlæge og de øvrige læger og personale i praksis.

IMG_20220201_093438 BB

Fra 01-02-2022 til 31-07-2022 er læge Catrine K. Thomsen tilknyttet klinikken som uddannelseslæge. Catrine har en introduktionsstilling til specialet Almen Medicin – og har således allerede flere års erfaring som læge

 

oznorHB  Læge Rikke Bjerglund er i gang med hoveduddannelsen til specialet Almen Medicin. Rikke er aktuelt mest på forskellige sygehusafdelinger men er fortsat tilknyttet klinikken – og hun vil være i klinikken ca 1 gang om måneden de næste år.
   Læge Nanna Odgaard Jeppesen er i gang med hoveduddannelsen til specialet Almen Medicin. Nanna er aktuelt mest på forskellige sygehusafdelinger men er fortsat tilknyttet klinikken – og hun vil være i klinikken ca 1 gang om måneden de næste år.