Uddannelseslæger

Klinikken deltager i den videreuddannelsen af læger, efter at de er bestået embedseksamen på universitetet.
Uddannelseslægen arbejder selvstændigt – men i tæt samarbejde med både tutorlæge og de øvrige læger og personale i praksis.

Fra 01-02-2019 til 01-08-19 bliver læge Anders Mose tilknyttet klinikken som uddannelseslæge. Tag godt i mod Anders !

Læge Sofia Dieckmann vil fortsat være tilknyttet klinikken – og vil de næste 2½ år komme tilbage ca 1 gang om måneden