Rygerlunger – kronikerforløb / tilbud

Sundhedsmyndighederne anbefaler som minimum årlig kontrol af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (=KOL=rygerlunger).

Årskontrol omfatter som minimum 2 konsultationer: Først konsultation hos sygeplejersken, hvor der efter en samtale vil blive foretaget lungefunktionsundersøgelse. Oplysninger fra samtalen samt resultatet af lungefunktionsundersøgelsen danner baggrund for konsultation hos læge, hvor der vil blive taget stilling til medicin/medicinændringer samt behov for yderligere tiltag.

Er det længe siden at du har været til årskontrol ?

Ring gerne og bestil tid!